【インドネシア語】[di]の省略に関して

[di]を省略することができる。

Di dalam sungai itu ada banyak ikan.
Dalam sungai itu banyak ikan.

Siti duduk di sebelah kiri saya.
Siti duduk sebelah kiri saya.

Mobil itu berhenti di depan rumah kami.
Mobil itu berhenti depan rumah kami.

[kepada] -> [pada]
Berikanlah uang itu kepada Ibu.
Berikanlah uang itu pada Ibu.

  • Dalam pada itu : こうしているうちに

Dalam pada itu, usaha untuk menolong melepaskan dia dari jeratan hukum itu tetap sia-sia saja.

  • Tidak pada tempatnya : 適切ではない

Tidak pada tempatnya Anda menempelak adik Anda di depan kawan-kawannya. Dia tentu malu.

参考
前置詞 (5):インドネシア語検定試験 非公式問題集:So-netブログ